En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d’Espanya, li informem que aquesta web és propietat de International Capacitors, SA, amb domicili a Vallès, 32 (Polígon Can Bernades) 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona – Espanya, amb CIF A79580536.

Aquest web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L’accés a la nostra web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre web, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús de la mateixa. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquesta web i operar per mitjà de la mateixa.
En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració d’aquesta web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de International Capacitors, S.A. o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial. L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa d’International Capacitors, SA i / o el titular dels drets per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

L’establiment d’enllaços al nostre web no confereix cap dret sobre la mateixa i s’autoritzen exclusivament per permetre l’accés a la nostra web, quedant prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i / o continguts del nostre web. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci d’International Capacitors, S.A.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre web.

B. CONDICIONS D’ACCÉSO

L’accés a la nostra web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant això, International Capacitors, SA es reserva el dret d’oferir serveis que requereixin el registre previ de l’usuari. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats a la web, amb fàcils indicacions per al seu registre.

L’USUARI ha d’accedir a la nostra web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic, a les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’USUARI, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’USUARI té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en la present web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d’ús, i si escau en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres websites als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra web posa a la seva disposició, li comuniquem que International Capacitors, S.A. queda eximit de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra per part de l’USUARI.

International Capacitors, SA es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells USUARIS que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’USUARI que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis de prescripció legal de les infraccions.

C. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials d’International Capacitors, S.A., que assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i en totes les interaccions amb aquell. International Capacitors, S.A. assumeix també el compromís de no recaptar informació innecessària sobre l’USUARI.

Així mateix, ens comprometem a tractar amb extrema diligència la informació personal que l’usuari pugui facilitar a través del nostre web.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, l’informem que la utilització de determinats serveis en la nostra web requereix que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers de International Capacitors, S.A. titular i responsable del mateix. L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament de les mateixes, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Així mateix, l’informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits al Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per a salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial Decret 1720/2007 i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell que regulen el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.
ÚS DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la que es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-les. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per la qual les hi sol·licitem. La nostra web, recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic on pot sol·licitar-nos qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte, i fins i tot remetre’ns el seu currículum vitae.

L’enviament de les mateixes implica la seva autorització expressa i l’acceptació de les presents condicions generals a incorporar-les als nostres fitxers corresponents, si International Capacitors, S.A. ho considera convenient, i aquestes estaran regulades per les presents polítiques de privacitat. Les seves dades seran incorporades als nostres fitxers de tractament de dades.
Amb la firma d’aquest formularidona la seva conformitat per a que INTERNATIONAL CAPACITORS S.A. utilitzi les dades de caràcter personal esmentats anteriorment amb la finalitat de portar a cap la relació comercial i enviar per correu electrònic missatges publicitaris sobre els nostres productes, novetats i promocions. Fora de les finalitats esmentades, les dades no seran cedides a cap persona física o jurídica sense el seu consentiment explícit, ni tampoc es fará un ús innadecuat de les mateixes.
En cas de no considerar-se adequades o infringir les presents condicions es procedirà a la seva eliminació; en el cas d’infraccions legals, l’USUARI accepta que aquesta eliminació no constitueix una renúncia formal a les mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis de prescripció legal d’aquestes infraccions.
International Capacitors, S.A., es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.
DRETS D’ACCÉSO, RECTIFICACIÓ, LIMITACIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS (DRETS ARC)

En qualsevol moment pot oposar-se als nostres enviaments comercials, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament i cancel·lació en els termes establerts legalment, podent dirigir-se a: International Capacitors, S.A. – Vallès, 32 (Polígon Can Bernades) 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona – Espanya, identificant-se adequadament, per tal de garantir la seva identitat i interessos.

L’USUARI entén i accepta la limitació al tractament i pot afectar tant a la navegació, com als serveis oferts a aquest. Així mateix, accepta l’existència de dades que legalment no poden ser objecte de limitació o cancel·lació.
COMUNICACIONS DE DADES
International Capacitors, S.A. l’informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les dades, excepte en els casos legalment previstos, o que l’USUARI ens autoritzi expressament.
SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS
Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que International Capacitors, S.A. ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial Decret 1720/2007 i el Reglament (UE) 2016 / 679 del Parlament Europeu i del Consell, que regulen el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.
ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no podem respondre de la veracitat de les mateixes i realitzar un servei adequat.

Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que International Capacitors, S.A. ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

International Capacitors, S.A., no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra web.

International Capacitors, S.A. pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixin en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta web.

D. RESPONSABILITATS

Al posar a disposició de l’USUARI aquesta web volem oferir-li una sèrie de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos, així com en els mitjans tecnològics utilitzats.

International Capacitors, S.A. ha valorat els seus actius d’informació, avaluant els riscos identificats en ells, i ha pres les mesures de seguretat necessàries per a la protecció i seguretat de la informació que d’ells es deriven. No obstant això, la companyia no es responsabilitzarà dels danys externs que vulnerin les mesures de seguretat dissenyades per als riscos identificats a aquests efectes.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre la nostra web que origini una sobrecàrrega als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, instal·lació de robots o de programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Cas d’infringir les presents condicions, en el cas d’infraccions legals o accions malicioses, l’USUARI accepta que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers oa nosaltres mateixos, romanent aquestes responsabilitats vigents fins als terminis de prescripció legal de aquestes infraccions.

L’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra web, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre el web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a International Capacitors, S.A. per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

International Capacitors, S.A. no serà responsable de la veracitat, exactitud i vigència dels continguts del web, ja siguin propis o de tercers, així com de l’ús d’imatges o articles sense autorització l’expressa del propietari aquests.

International Capacitors, S.A. queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamacions per l’incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

Tot el referent a la nostra web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

E. GOOGLE ANALYTICS

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web.

La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet.

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google.

Aquest web pot fer ús de “tracking tags” en determinades pàgines per a mesurament i optimització de campanyes de màrqueting de resultats, no emmagatzemant-se en cap cas informació personal de l’usuari.

L’USUARI pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionalitat d’aquesta web. En utilitzar aquest web l’usuari consent el tractament d’aquesta informació per Google en la forma i per als fins dalt indicats.