Els condensadors per filtrat estan especialment dissenyats per a l’ús en subministraments DC i les seves funcions són protegir la xarxa de pics momentanis i augments sobtats de tensió, així com per filtrar l’arrissat altern de sortida.