Actualment, cada dia són més comuns les aplicacions en les quals es requereix corrents polsants i tensions extremadament no sinusoïdals per al correcte funcionament de circuits d’electrònica de potència.

Els condensadors d’electrònica de potència LIFASA cobreixen un gran ventall d’aplicacions dels condensadors d’electrònica de potència en CA, on els condensadors són recarregats contínuament, o en CC, on els condensadors treballen en una determinada polaritat la major part del temps.

Condensadores de amortiguación
Amortiment
Condensadores para aplicaciones generales
Aplicacions Generals
Condensadores de filtrado AC
Filtrat AC
Condensadores de filtrado DC
Filtrat DC