Aquests filtres són usats quan el principal objectiu és la reducció de la distorsió harmònica present en el sistema de distribució. Els principals problemes causats pels harmònics i que poden fer necessària la seva supressió, són els següents:

  • Interferències en telecomunicacions.
  • Distorsió en la tensió de xarxa.
  • Pertorbacions en sistemes electrònics.
  • Operació erràtica de relés de protecció i control.
  • Errors en transformadors i motors deguts al sobreescalfament causat per pèrdues en el ferro.
  • Sobreescalfament de fusibles de protecció fins al punt que un petit transitori en la línia causa la seva fusió.

Cal tenir en compte que la impedància de tots els filtres és capacitiva per sota de la seva freqüència de sintonització, per tant això contribueix, encara que en petita escala, a la compensació del factor de potència a la freqüència fonamental. La instal·lació dels filtres produeix una modificació en la topologia del sistema elèctric d’alimentació. Per aquesta raó, el disseny dels filtres ha de ser realitzat mitjançant una acurada anàlisi i un estudi del sistema complet.

En funció de l’aplicació, hi ha diversos tipus de filtre: