Bateries de condensadors en estació depuradora d’aigües.

LIFASA ha participat en el projecte més emblemàtic en el sistema de la depuració d’aigües de la ciutat de Moscou.

Modernització de la depuradora Novo-Kuriyanovsky subministrant 4 bateries d’alta tensió 6,6 kV 1638 kvar. LIFASA ha dissenyat i fabricat les bateries automàtiques de 3 escalons IP23 Indoor.

La depuradora Novo-Kuriyanovsky és la més antiga a la ciutat de Moscou i produeix més de 3 milions de m3 d’aigua al dia.

S’han renovat per complet els dipòsits i canals, s’han implementat les tecnologies més innovadores i els equips energètics més eficients.

Els equips subministrats per LIFASA s’han engegat l’any 2016.


LOCALITZACIÓ

Moscou, Rússia

ANY DE REALITZACIÓ

Setembre 2016

PRODUCTES RELACIONATS

Bateria de condensadors MT