Mòdul de Maniobra Estàtica CTB2PH

Les unitats de maniobra estàtica CTB2PH inclouen, de forma compacta, tots els components necessaris per a la maniobra de condensadors trifàsics. Els mòduls CTB2PH empren tiristors en lloc dels clàssics contactors. La maniobra estàtica resulta la solució idònia en instal·lacions en les quals el corrent de càrrega presenta fluctuacions ràpides i molt grans (canvis de càrrega en intervals que van des d’unes poques desenes de segon a alguns segons).

Els avantatges d’aquest sistema estàtic resideixen en la connexió a tensió passo per zero i la desconnexió a corrent zero, evitant d’aquesta forma els problemes generats pels transitoris de connexió. Els mòduls CTB2PH es divideixen en dos blocs bàsics: bloc de control i bloc de potència. Com a accessoris, ambdues parts poden estar muntades sota una petita coberta de policarbonat.

Tensió230 V – 400 V
Potència de maniobra12,5 kvar – 80 kvar
Corrent36 A, 72 A, 115 A
Freqüència50/ 60 Hz
Tensió bloc de control12 Vcc
VentilacióVentilació forçada
Protecció bloc controlMitjançant termostat NC. Máx. 90º C
Protecció ventiladorMitjançant termostat Contacte NA 70º C
Tipus de muntatgeVertical-Horitzontal
Connexió FasesL1,L2 (L3 connexió directa)
Grau de protecció/IP00
Accessori/Cuberta policarbonat. Referència (COVERCTB2PH)
FitxerIdiomaDataMida
Fitxa tècnica19/11/20180.2 MB

Els equips tradicionals de compensació d’energia reactiva amb contactors electromecànics, han provat el seu bon comportament en instal·lacions en les quals es produeixen variacions lentes de la càrrega i aquesta no resulta sensible a les fluctuacions de tensió.
Avui dia, més i més instal·lacions industrials inclouen equips electrònics que són molt sensibles a les variacions de tensió (PLC, ordinadors, etc. ) així com equips que tenen uns cicles de treball que canvien ràpidament (màquines soldadura, robots, etc.)

La compensació d’energia reactiva amb contactors estàtics ofereix la millor solució a aquests nous requisits de la indústria.

Les bateries automàtiques amb contactors estàtics LIFASA usen tiristors en lloc de contactors tradicionals.
Els tiristors connecten els condensadors al pas per zero de tensió, i els desconnecten en el pas per zero de corrent. Aquesta estratègia de tret garanteix una connexió dels condensadors totalment lliure de transitoris, evitant qualsevol problema amb sobretensions transitòries.

La connexió lliure de transitoris dóna un temps de reacció molt curt de l’equip enfront de ràpides variacions d’energia reactiva. Aquest temps de reacció (el temps necessari per
connectar o desconnectar un graó) normalment no és superior a 20 mil·lisegons.

Això significa que amb aquest sistema es poden realitzar fins a 25 operacions per segon.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Les bateries automàtiques de condensadors amb contactors estàtics LIFASA es subministren completament muntades i llistes per al seu ús: només és necessari proporcionar una senyal d’operació des d’un transformador de corrent adequat i connectar-les a la xarxa mitjançant cables de secció adequada. Estan compostes dels següents elements:

REGULADOR D’ ENERGIA REACTIVA

Aquestes bateries utilitzen els reguladors MASTER FAST que són una variant de la sèrie MASTER amb una resposta molt més ràpida. Aquests reguladors estan especialment dissenyats per al control de bateries de condensadors amb tiristors i es caracteritzen per tenir les seves sortides òpticament aïllades i per un temps de resposta extremadament ràpid que pot arribar a 20 mil·lisegons.

MÒDUL DE CONTROL

Està format per un circuit electrònic de control, que dóna els polsos de tret als tiristors per connectar-los al pas per zero de tensió i desconnectar-los al pas per zero de corrent.
El mòdul de control està muntat en una placa de circuit imprès i rep el senyal d’actuació del regulador MASTER FAST.

MÒDUL DE POTÈNCIA

Està format per tiristors, muntats amb radiadors sobredimensionats, fusibles de protecció i inductàncies limitadores. en connexió anti paral·lel, muntats amb radiadors ben dimensionats, fusibles de protecció i inductàncies limitadores.

CONDENSADORS

Aquestes bateries usen les versions de sis terminals de les sèries de condensadors de potència FML/ FMLF/ POLB.

Contacta amb nosaltres si necessites més informació