Condensador per filtrat AC PECA4 (900V)

Descripció

Aquests condensadors estan especialment indicats per a aplicacions en les quals es requereixin alts nivells de tensió AC. El disseny d’aquesta sèrie ha estat optimitzat per a la confecció de filtres AC d’altes prestacions per a equips de compensació amb alta pol·lució com UPS o aerogeneradors.

Construcció

Condensadors autoregenerantes amb dielèctric de polipropilè de baixes pèrdues sense impregnants líquids. Disposen d’un sistema de desconnexió per sobrepressió que desconnecta el condensador en cas d’algun tipus de fallada interna. Es presenten muntats en recipients cilíndrics d’alumini, proveïts de sortint roscat M12 per a fixació i posada a terra. La connexió es realitza mitjançant regleta de borns. Condensador trifàsic, internament connectat en triangle. Els cables de connexió han de permetre el moviment lliure de 20 mm per la part superior del condensador per la permetre l’operació de desconnexió per sobrepressió.

Tensió RMS URMS900 V
Tensió nominal UN DC1400 V
Resistències descarrega
Pèrdues dielèctriques≤ 0,2 W/kvar
Pèrdues totals≤ 0,4 W/kvar
Sobretensió màxima1.1 UN
Sobreintensitat màxima1.3 IN
Nivell d’aïllament3,8/12 kV
Tolerància de potència– 5 / +10 %
Gamma climàtica– 40 / +55 ºC
Connexió Regleta max. : 16 mm2
Connexionat internTriangle
Grau de proteccióIP20
EnvoltantCilíndric
Desconnexió per sobrepressió
NormesIEC 60831 / IEC 61071

Altres potències, tensions i freqüències sota comanda.

FitxerDataMida
Fitxa tècnica19/04/20180.1 MB

Contacta amb nosaltres si necessites més informació