Resistència de descàrrega ràpida

El seu propósit és descarregar ràpidament els condensadors desprès de la seva desconnexió, preparats per a ser connectats novament. El seu ús es necessari en la construcció de bateríes automàtiques.

Es suministren dos resistències muntades per a facilitar el seu montatge.

FDR4006010w per a 1 de 60 kvar
FDR4010018w per a 65 de 100 kvar
FitxerIdiomaDataMida
Ficha técnica21/01/20190.3 MB

Contacta con nosotros si necesitas más información