Aquests filtres són usats quan el principal objectiu és la reducció de la distorsió harmònica present en el sistema de distribució. Els principals problemes causats pels harmònics i que poden fer necessària la seva supressió, són els següents:

  • Interferències en telecomunicacions.
  • Distorsió en la tensió de xarxa.
  • Pertorbacions en sistemes electrònics.
  • Operació erràtica de relés de protecció i control.
  • Errors en transformadors i motors deguts al sobreescalfament causat per pèrdues en el ferro.
  • Sobreescalfament de fusibles de protecció fins al punt que un petit transitori en la línia causa la seva fusió.

En funció de l’aplicació, hi ha diversos tipus de filtre: