Condensador per filtrat DC FIL2

Descripció

Els condensadors FIL estan especialment dissenyats per a l’ús en fonts de corrent continu i les seves funcions són filtrar l’arrissat altern de sortida així com protegir la línia de becs momentanis i augments sobtats de tensió.

Construcció

Elements capacitius autoregenerants, de construcció seca, fabricats amb film degradat i tall ondulat, alta resistència disruptiva i gran fiabilitat. Aquests elements es situen en una envolupant prismàtica d’acer, emplena de resina-gel de poliuretà no tòxic, respectuós amb el medi ambient. Les aplicacions a les quals va destinat no requereixen desconnexió per sobrepressió. L’envolupant està segellada per una resina tipus PU autoextinguible. El seu disseny garanteix el seu baixa acte-inductància. Els condensadors FIL poden ser muntats en qualsevol posició.

Tensió nominal UN DC650 – 4000 V
Tensió d’aïllament UI4500 V
Autoinductància LN< 70nH
Dielèctric Polipropilè
Tolerància de capacitat± 10%
Temperatura de treball– 25 / 70 ºC
Temperatura emmagatzematge– 40 / 70 ºC
Prova de tensióEntre terminals (durant 10s) – 1,5xUN DC

Entre terminals i caixa (durant 10s) –  2xUi +1000 V AC

Parell màx.Borns de connexió – M6 – 4 Nm

Borns de connexió – M8 – 10 Nm

Cargol inferior – M12 – 5 Nm

Envolupant Tipus prismàtic
NormesIEC 61071 / EN 61881
Desconnexió per sobrepressióNo

Altres potències, tensions i freqüències sota comanda.

FitxerDataMida
Fitxa tècnica19/04/20180.1 MB

Contacta amb nosaltres si necessites més informació