Bateries fixes (funció constant)

Els equips de compensació fixes presenten diferents variants en funció del tipus d’envolvent / suport i de la configuració de l’equip (tipus de condensador).

GAMMA DE PRODUCTE

  • Des de 50 fins 4800 kvar, sent possibles altres potències sota demanda.
  • Nivells d’aïllament des 7.2 fins a 36 kV.
  • 2 configuracions possibles:
    • Connexió en paral·lel d’unitats trifàsiques (conex. Interna en estrella i fusibles interns)
    • Configuració en doble estrella amb neutre aïllat mitjançant la utilització de condensadors monofàsics.
Descarregar manual d’instal·lació

Contacta amb nosaltres si necessites més informació