Filtre protecció desintonitzado

Aquesta solució és apropiada quan tenim xarxes amb un elevat nivell de distorsió harmònica i es busca la compensació del factor de potència.

El propòsit és impedir les sobrecàrregues per intensitats de corrents harmòniques en el condensador, desviant-les cap a la xarxa. Evitant un deteriorament precoç del condensador i reduint les possibles amplificacions i ressonàncies.

Això s’aconsegueix mitjançant la col·locació de reactàncies en sèrie amb el condensador, de manera que la freqüència de sintonització dels filtres estigui entre la fonamental i la freqüència del menor harmònic present, que usualment és l’harmònic de 5è ordre.

Aquests equips solen estar constituïts:

  • Envoltant Metàl·lica fins IP54 o bé Tipus bastidor IP00 – Instal·lació interior o exterior.
  • Fusibles APR amb indicador de fusió (en funció de la tensió de xarxa) o bé relé electrònic associat a un interruptor automàtic.
  • Reactància de nucli de ferro (Ús Interior) o d’aire (Ús Exterior i muntatge RACK)
  • Contactor de buit o de SF6 / Interruptor Automàtic de SF6 (dependrà de la tensió de xarxa).
  • Condensadors trifàsics o monofàsics AT LIFASA equipats amb fusibles interns (dependrà de la tensió de xarxa).
  • Quadre de control incloent el regulador d’energia reactiva, senyalitzacions i maniobres.

Gamma de potències

  • A partir de 50kvar per graó fins a la potència sol·licitada. Totalment personalitzable.
  • Fins 36kV de tensió màxima d’aïllament.

Prescripció i disseny d’equips

LIFASA, com a fabricant de condensadors i equips de compensació, ofereix la seva experiència i coneixement per al disseny i el càlcul de la solució més adequada per a cada instal·lació.

Descarregar manual d'instal·lació

Contacta amb nosaltres si necessites més informació