Bateries automàtiques de condensadors AT

Les bateries de condensadors per a AT automàtiques estan pensades per a aquelles aplicacions en què els nivells de potència en xarxa d’AT siguin variables. Aquest tipus d’equips, amb un nombre de graons comprès normalment entre 2 i 4 per evitar fenòmens en la instal·lació conseqüents de la connexió i desconnexió dels condensadors a la xarxa elèctrica, està controlat per un regulador tipus MCX, que temporitza i regula l’entrada dels esglaons segons nivells de càrrega, tenint en compte els temps d’espera propis d’AT que entre connexions consecutives és de 600 s., aquest temps el podem reduir a menys de 10 s. si instal·lem T.P. de descàrrega ràpida.

Aquests equips estan equipats amb:

  • Envoltant Metàl·lica.
  • Fusibles APR amb indicador de fusió (en funció de la tensió de xarxa).
  • Contactor de buit o de SF6 / Interruptor Automàtic de SF6 (dependrà de la tensió de xarxa).
  • Reactàncies de limitació de corrents de connexió.
  • Condensadors trifàsics o monofàsics AT LIFASA equipats amb fusibles interns (dependrà de la tensió de xarxa).
  • Quadre de control incloent el regulador d’energia reactiva, senyalitzacions i maniobres.

Gamma de potències

  • A partir de 50kvar per graó fins la potència solicitada. Totalment personalitzable.
  • Fins a 36kV de tensió màxima d’aïllament.

Prescripció i disseny d’equips

LIFASA, com a fabricant de condensadors i equips de compensació, ofereix la seva experiència i coneixement per al disseny i el càlcul de la solució més adequada per a cada instal·lació.

Descarregar manual d'instal·lació

Contacta amb nosaltres si necessites més informació