Bateria de condensadors amb filtre filtro AT a la Refineria Petrolera

Galp és, en l’actualitat, l’únic grup integrat de productes petrolífers i gas natural de Portugal, amb activitats que van des de l’explotació i producció de petroli i gas natural, a la refinació i distribució de productes petrolífers.

LIFASA va fabricar i subministrar al projecte GALP Energia SGPS 2 bateries de condensadors d’Alta Tensió de 2.000 Kvar totals més una sèrie de condensadors Filmetal i Polb. L’engegada de les bateries va ser proporcionada per LIFASA en tot el procés de la instal·lació.


LOCALITZACIÓ

Sines, Portugal

ANY DE REALITZACIÓ

Agost 2017

PRODUCTES RELACIONATS

Bateria de condensadors BATLVF1000