Bateria automàtica de condensadors AT per a compensació en planta dessaladora

L’objectiu de la planta d’Orpesa i Cabanes és doble: d’una banda, limitar, mitjançant el proveïment amb aigua dessalada, l’explotació dels aqüífers subterranis i d’altra garantir el proveïment d’aigua (plogui o no plogui) a Cabanes, Orpesa i Benicàssim, entre altres municipis, de manera que s’assegura el subminstre per a unes 150.000 persones.

LIFASA ha subministrat una bateria automàtica de condensadors d’Alta Tensió per al projecte realitzat a la planta dessaladora de Orpesa, per al client final ELECNOR.

Per això, la potència de la bateria cobreix l’Energia Reactiva demandada en buit pel transformador i part de la que demandarà en càrrega. Aquesta integra 2 condensadors Trifàsics cablejats internament en triangle.


LOCALITZACIÓ

Oropesa, Castelló, Espanya

ANY DE REALITZACIÓ

Març de 2014

PRODUCTES RELACIONATS

Bateria automàtica de condensadors AT