Bateria fixa de condensadors AT per a compensació en planta dessaladora

Amb una capacitat de tractament de 97.200 metres cúbics al dia, la instal·lació desSaladora d’aigua de mar del Camp Dalías, a la província d’Almeria, és una de les desaladoras més grans d’Europa.

LIFASA va subministrar tres tipus de bateries de condensadors fixes de 238 i 535 Kvars amb la finalitat de compensar, reduir i millorar les penalitats de l’Energia Reactiva en les seves intalaciones a Almeria.

Això ha ajudat a la Planta Dessaladora de Camp Dalías a reduir les pèrdues de potència en les línies, disminuir els costos i augmentar la potència disponible en els transformadors.


LOCALITZACIÓ

Campo Dalías, Almeria, Espanya

ANY DE REALITZACIÓ

Febrer 2014

PRODUCTES RELACIONATS

Bateria fixa de condensadors