Bateria de condensadors amb filtres per a compensació d’energia reactiva

Petronor o Petrolis del Nord S.A. és una empresa petrolífera espanyola, l’objecte social de la qual és el refí i comercialització de diferents productes petrolífers, així com dels seus derivats, que es va fundar a Bilbao (Biscaia) en 1968 per poder fer efectiva una llicència per a la construcció i explotació d’una refineria atorgada pel govern de l’època a un grup d’industrials bascos.

LIFASA va subministrar a la refineria Petronor S.A. dues bateries de condensadors per a les seves instal·lacions, situades en Biscaia. Amb l’objectiu de reduir les pèrdues d’energia i guanyar en sostenibilitat mediambiental, Petróleos del Norte S.A. es va sumar a la compensació d’Energia Reactiva muntant en les seves instal·lacions elèctriques dues bateries de consendadors d’Alta Tensió. Gràcies a això, les instal·lacions de Petronor S.A. gaudeixen de diversos avantatges econòmics i de rendiment: S’han disminuït els recàrrecs en la factura d’energia elèctrica, les pèrdues d’energia i la reducció en les caigudes de tensió.


LOCALITZACIÓ

Biscaia, Espanya

ANY DE REALITZACIÓ

Desembre

PRODUCTES RELACIONATS

Bateria de condensadors AT amb filtres